ORİENT SİGORTA PERT ARAÇ KASKOSU

Resim Galerisi

Birçok sigorta şirketinin, red ettiği risk grubu yüksek bir kategori olan pert araçların kasko sigortası bir çok mağdur araç sahibi için sorundur , kimi zaman bilmeyerek edindiğimiz bu ağır hasarlı araçlara herhangi bir sigorta şirketi bu zamana kadar teminat vermezken; Orient sigorta  'pert araç kaskosu' ile oldukça makul fiyatlara bu araç grubunuda sigorta sistemine alarak oldukça uygun kasko rakamlarına sigortalayabiliyor

Sektöre geçen yıl hızlı bir giriş yapan ORİENT sigorta , farklı sigortalama ihtiyaçlarına yönelik olarak fark yaratan ürünler geliştirmeye devam ediyor.Özellikle pert olmuş ağır hasarlı araçlara tamir sonrası tekrar kasko sigortası yaptırmak isteyen ve çoğunlukla da aracın pert olduğunu bilmeksizin satın almış mağdur müşteriler,ORİENT SİGORTA 'nın pert araç kaskosu ile rahat bir nefes alacak.  Sektörde zaten az sayıda şirketin yaptığı ''PERT'' araç kasko sigortası ,ORİENT sigortanın verdiği teminatlarla oldukça iyi bir ürün niteliği kazanmış durumda...Örneğin pert araç sigortası yapan bir diğer şirket ANADOLU sigorta pertten çıkmış aracı,sadece tekrardan pert olma ihtimaline karşı sigortalıyor .Oysa ORİENT sigortanın kasko ürününde aynı normal araç kaskosu gibi kısmi hasarları da karşılıyor.Fakat pert'den çıkmış araç şayet  orjinal olmayan parça ile tamir görmüş ise ''eşdeğer parça'' üzerinden hasar ödüyor.Fakat pert olan ve ORİENT sigortada sigortalanmış araç tekrar pert olursa toplam piyasa rayiç bedeli üzerinden % 20 eksiltilerek hasar ödeniyor.Bu son şartıda piyasada pert olan araçların satış rayicinin emsallerine göre düşük olması durumundan yola çıkarak rahatça kabul edilebilir bir durum...

 

 


HİZMETLERİMİZ  0(533)953-8641