KASKO DA KÜÇÜK HASAR UYGULAMALARI

Günümüzde çok sayıda sigorta şirketinin kasko ürünlerinde, ‘küçükhasar’ olarak nitelendirilen hasarları karşılamaya yönelik olarak AUTO KİNGşirketi uygulamalarından yararlanılmaktadır. Neredeyse küçük hasar onarım biçiminin adı ile özdeşleşmeyibaşaran şirket, tampon tamiri, döşeme tamiri, boya tamiri, kaporta göçük tamiri,cam çatlağı tamiri gibi birçok durumda başarılı uygulamalarla; Müşterilerinin memnuniyetinemazhar olmuştur. Tek olumsuz yanı ise ise yurt geneli düşünüldüğünde servissayısının yetersiz kalıyor olmasıdır. Gelinen noktada çok sayıda sigortaşirketi ile anlaşmalı statüde iş yapıldığından yoğunluk nedeniyle randevutarihleri konusundaki gecikmelerde şikâyetlere yol açsa dahi yapılanişlemlerdeki profesyonellik ve alınan iyi sonuçlar tüm bu kusurları bir nebzeolsun örtmektedir. Hasarsızlık indirimini bozmaksızın küçük hasar olarakniteleyebileceğimiz yukarıda andığımız durumları tamir ederek sektöre vemüşterilere önemli bir hizmeti sunan AUTO KİNG uygulamaları tramer sistemine yansımamakta,kasko hasarı olarak karşımıza çıkmamaktadır. Fakat son zamanlarda bazı sigortaşirketlerinin farklı ve art niyetli uygulamalarına rastlıyoruz. Şöyle ki Örnek verelim X sigortadan kasko poliçesi satın aldınız veAUTO KİNG uygulamalarından yararlandınız Yenileme döneminde Y şirketinden kasko yaptırırsanız, AUTOKİNG uygulamalarından kaynaklanan hasarlar tramere hasar olarak yansıyor iken X şirketinde kalırsanız tramere hasar kaydı yansımıyor… Esefle öğrendiğimiz bu durum karşısında müşterilerimize bu art niyetli uygulamayı söylüyoruz.Kasko poliçesi yaptırırken fiyata odaklananmüşteri ne zaman acentesinden fiyat dışında şeyleride tavsiye olarak isterse, ozaman sektörde çok şey değişecek…Ama maalesef biz acentelerinde bu portaldadefalarca belirttiğimiz gibi fiyata endeksli olarak yürüttüğü sigortacılığın dayakın zamanda sigorta şirketlerinin direkt iş kanalını geliştirmesi ile sonlanacağına inanıyorum. AUTO KİNG de dahi sigorta aracı uzmanlığına ihtiyaç var.Hersigorta şirketi Auto King ile farklı şartlarda anlaşıyor. Örnek vermek gerekirse kimi sigorta şirketinde boyasız çizik giderimi 14 cm iken , diğeri  8 cm ye kadar hasarsızlığı bozmadan küçük hasar tamiri mümkün.Yani poliçe priminden ne kadar parayı AUTO KİNG e tahsis ederseokadar geniş teminat alıyor sigorta şirketleri.O meşhur lafı gelde anma ‘ne kapara o ka köfte’ dolayısıyla buradan şu anlaşılıyor , iki farklı sigorta şirketinin de kasko teminatlarında AUTO KİNG var ama ikisinin içeriği aynı değil.Müşterimize bir sigorta ürününü pazarlarken anlatacak ne çok şeyimiz varmış değilmi ?HİZMETLERİMİZ  0(533)953-8641